Magda Braciszewska-Klimek
Al. Wolnści 22 m. 6
84-300 Lębork
kom: 502 13 36 90
e-mail: braciszewska.m@gmail.com